Německý expresionismus, volná a řízená atonalita, Druhá vídeňská škola

Expresionismus

 • 1910-1920
 • tragická vnitřní úzkost, vzpurná životní energie
 • pocity nejistoty, vyjádření depresivity
 • atonalita

Arnold Schönberg

 • i malíř
 • do 1920 volná atonalita, pak řízená (dodekafonie — sérijní hudba)
 • chtěl být za každou cenu originální
 • dodekafonie
  • tón se může opakovat až po dalších 11-ti (i vertikálně)
  • základní řada, račí řada, inverze, inverze + račí
  • multiseriální technika — pracuje se nejenom s výškou not, nýbrž také se sílou, barvou, délkou …
 • dílo
  • pierrot lunaire (1912)
   • cyklus melodramů
   • volná tonalita
   • na básně Alberta Girauda
   • Sprechgesang — něco mezi zpěvem a recitací (existujou výšky not, ale nedrží je jako u normálního zpěvu)
  • přeživší z Varšavy (1947)

Alban Berg

 • žák Schönberga
 • nepoužíval dodekafonii tak doslovně (opakování tónů, necelé řady) → vznikají dočasné tóniky
 • hraje se nejvíce
 • měl žáka — Theodore Adorno (filosof, hudební kritik)
 • dílo
  • opera Vojcek
   • literární předloha
   • hlavní postava — chudák, který je donucen k vraždě
   • při premiéře způsobila skandál — publikum nepřekouslo
  • opera Lulu
   • literární předloha
   • o nymfomance
  • komorní koncert pro klavír, housle a 13 nástrojů
   • přepisy jmen přátel
   • na čas přecházi do volné atonality
  • houslový koncert
   • requiem ženě, kterou obdivoval
   • citace Bachovy kantáty — „už bylo dost života“

Anton Webern

 • nehraje se, pouze se studuje
 • mistr zvukové zkratky a miniatury
 • soukromě učil kompozici ve Vídni
 • otec experimentální hudby
 • punktualismus
  • jednotlivý tón nebo interval zastává roli motivu a je nositelem hudební myšlenky i výrazu
  • skladba jako kdyby nezačínala ani nekončila, pouze jakási osvětlená výseč
 • dílo
  • 31 opusů
   • 3-16 — hudba volně atonální
   • 17-31
    • řadová technika
    • práce s pauzami (stejný význam jako nota)
    • rytmus součástí řady
    • předmětem řady je barva a způsob hry