Gregoriánský chorál a světská hudba

Gregoriánský chorál

 • znaky
  • liturgický zpěv katolické církve
  • jednohlasý, bez doprodovu
  • církevní tóniny
 • pramení z židovského synagogálního bohoslužebného zpěvu
 • vliv křesťanství, řecké a římské hudby
 • Papež Gregorius Magnus (Řehoř Veliký) → Gregoriánský chorál
  • upravil a doplnil
  • Antifonář Řehořův
  • kvůli neumatické notaci (nedokonalé) — škola pěvců
 • největší rozkvět — 8. - 9. století
 • ústřední bod — mše
  • Kyrie eleison
  • Gloria
  • Credo
  • Sanctus
  • Benedictus
  • Agnus Dei
 • proměnné části
  • Introitus (vstup)
  • Graduale (modlitba na stupních k oltáři)
  • Offertorium (obětování)
  • Communio (přijímání)
 • dělení
  • na jednom tónu (recitace/čtení)
  • jedna slabika — jeden tón
  • jedna slabika — 2-3 tóny
  • melismatické zpěvy — jedna slabika — větší množství tónů
 • sekvence — z melismat nad textem Alleluia
  • Victimae Paschali Laudes (Chvály velikonoční oběti)
  • Veni Sancte Spiritus (Příjď Svatý Duchu)
  • Lauda Sion Salvatorem (Chval Sione Spasitele)
  • Dies Irae (Den hněvu)
  • od 1727 — Stabat Mater

Světská hudba

 • nejprv latinsky — duchovenstvo v klášterech, dvůr Karla Velikého
 • rytířská tradice (jižní Francie — 1100) — milostný chanson, ranní alba, večerní serenáda
 • inspirace — marná láska k vdané ženě
 • epické zpěvy = chansons de geste (písně o činech) — historické příběhy Karla Velikého a Alexandra Velikého
 • Trobadoři (2500 textů, 300 nápěvů)
  • Vilém IX. hrabě z Poitiers
  • Bernart de Ventadorn
 • Trouveři (4000 textů, 2000 nápěvů)
  • Richard I. Lví Srdce
  • Adam de la Halle
 • Minnesängři (v Německu)
  • Walther von der Vogelweide
  • Heinrich von Meissen
 • trobadoři a trouvéři — durmoll
 • minesengři — chorálová předloha