Ruská národní hudba

kurturní kontext

 • jiný kulturní kontext než v Evropě
 • hudební život dříve, než hudební vzdělávání
 • vznik Petrohradu (car Petr I. Veliký) — brána do evropy
  • evropská hudba → Rusko
  • porážka Napoleona — vzrůstá sebevědomí → ruská hudba konkuruje evropské, evropští skladatelé píší pro ruskou hudební scénu

Anton Rubinštejn

 • jeden z největších klavíristů všech dob, srovnáván s Lisztem
 • 1862 — zakládá první ruskou konzervatoř v Petrohradě
 • 1886 — jeho bratr zakládá další konzervatoř v Moskvě

Michail Ivanovič Glinka

 • zakladatel ruské moderní hudby
 • opery — Ruslan a Ludmila, Život za cara

Mocná hrstka

 • 5 skladatelů/amatérů seskupených kolem hudebního kritika V. V. Stasova
 • usilovali o typickou ruskou hudbu

Milij Balakirev

 • vedoucí mocné hrstky, měl hudební vzdělání
 • 1862 — bezplatná hudební škola — propagace ruské hudby
 • skladba Islamej

César Kjuj

 • inženýr stavění pevností, armádní důstojník

Alexandr Borodin

 • profesor chemie, lékař
 • dílo
  • opera — Kníže Igor (Polovecké tance)
  • 2 symfonie (2. Bohatýrská — základní dílo ruské symfonie)
  • 2 smyčcové kvarteta
  • Malá suita pro klavír

Modest Mussorgsky

 • hudební samouk
 • inspirace folklórem, melodika odvozená z mluvené řeči (vliv na Janáčka)
 • hudba hluboce psychologická, impresionistická
 • trpěl depresemi (předčasná smrt matky) → alkoholismus → předčasná smrt
 • dílo
  • opery — Boris Godunov (podle Puškinovy tragédie), Ženitba, Chovanština
  • symfonický obraz — Noc na Lysé hoře (inspirace kupadelnými svátky)
  • cyklus — Obrázky z Výstavy (Kartinky)
   • podle obrazů zesnulého přítele Viktora Hartmanna
   • 1874 výstavu uspořádal V. V. Stasov
   • tentýž rok Mussorgsky Kartinky dokončil
   • pokusy o instrumentaci (nejznámější od Ravela)

Nikolaj Rimsky-Korsakov

 • nejvzdělanější z Mocné hrstky
 • mistr instumentace — učil na Petrohradské konzervatoři
 • žáci — Prokofijev, Stravinskij, Respighi
 • inspirace exotikou a ruským folklorem, celotónová řada
 • dokončoval, instrumentoval a revidoval díla kolegů z Mocné hrstky
 • inspektor dechových orchestrů válečného loďstva
 • dílo
  • opery — Sněhurka, Sadko, Zlatý kohoutek, Pohádka o caru Saltánovi (let čmeláka)
  • programní symfonická suita Šeherezáda (podle pohádek Tisíc a jedna noc)
  • Španělské capriccio (obdiv ke španělské hudbě a tanci)
  • 3 symfonie
  • klavírní koncert C# moll (jednovětý)
  • 6 variací na téma B A C H
 • teoretická díla — základy instrumentace, Praktická nauka o harmonii

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

 • 1840-1893
 • není člen Mocné hrstky
 • vystudované práva
 • ve 14 letech mu zemřela matka
 • doma měli orchestrion — poslouchal a miloval Mozarta
 • 1862 — student Antona Rubinštejna
 • profesor harmonie na konzervatoři v Moskvě
 • mecenáška Naděžda von Meck (finančně ho zabezpečovala, nikdy se nesetkali)
 • homosexuál, v Rusku přísně tajil
 • měl manželku, po neúspěšném vztahu ji platil, aby o jeho orientaci mlčela
 • navštívil Prahu — přítel s Dvořákem
 • umírá na choleru — v restauraci se napil otrávené vody
 • dílo
  • 10 oper — Evžen Oněgin, Piková dáma
  • Balety — Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka
  • 6 symfonií + programní symfonie Manfred
  • 3 klavírní koncerty
  • Houslový koncert D dur
  • fantazijní předehry Romeo a Julie, Hamlet
  • Slavnostní předehra 1812 (vítězství nad Napoleonem)
  • Italské capriccio (rád jezdil do Itálie)
  • klavír — cyklus Roční doby, Album pro mládež