Romantismus

 • kulturní kontext
  • průmyslová revoluce
  • osvícenský racionalismus
  • francouzská revoluce
  • napoleonské války
 • → důvod uchýlit se k vnitřní fantasii, uniknout realitě a snít
 • typicky krátký a intenzivní život umělců
 • Sturm und Drang (literární hnutí) — důraz emoce, cit, fantazii, osobnostní svobodu
 • hudba ve spojení s literaturou (hlavně novoromantismus)
 • vznik písně za doprovodu klavíru
 • chromatika, nové zvukové barvy
 • rozšíření výrazových možností v klavírní hře

Franz Schubert

 • raný romantik
 • z chudých poměrů, často přespával u přátel
 • dílo
  • 604 písní
   • cykly — Spanilá mlynářka, Zimní cesta, Labutí zpěv
   • píseň Král duchů (podle Goetheho)
  • 15 smyčcových kvartetů
  • 9 symfonií
  • 7 mší
  • 4 impromptu
  • klavírní sonáty

Felix Mendelssohn-Bartholdy

 • otec bohatý židovský bankéř → Felix hodně cestoval
 • 1829 — uvedl v Lipsku Matoušovy pašije — znovuobjevení Bacha
 • hodně polyfonie, melodiky
 • dílo
  • 5 symfonií
  • houslový koncert e moll
  • koncertní předehra Hebridy
  • předehra Sen noci svatojánské
  • Písně beze slov
  • 2 klavírní koncerty
  • 4 klavírní sonáty
  • 2 oratoria — Paulus, Eliáš

Robert Schumann

 • jeden z nejvzdělanějších romantiků
 • zamiloval se do dcery (Clary) svého učitele — později si jí vzal, také výborná klavíristka
  • Brahms ji miloval a po smrti Schumanna ji finančně podporoval (přežila ho o 40 let)
 • spoluzaložil hudební časopis, do kterého publikoval svou kritiku pod různými jmény — schizofrenie
 • potřeba zlepšovat techniku na klavír — závažíčka na prstech — rozdrbal si šlachy
 • kryptografická témata — jeho podpis (Es – C – H)
 • pokusil se o sebevraždu, pak sám sebe poslal do sanatoria
 • dílo
  • variace ABEGG
  • 4 symfonie
  • 12 symfonických etud pro klavír
  • klavírní cykly — Motýli, Karneval, Dětské scény, Lesní scény
  • písňové cykly — Láska a život žen, Láska básníkova, Myrty

Carl Maria von Weber

 • skladatel, klavírista, dirigent
 • Mozartova manželka Constanze byla jeho sestřenicí
 • šéf opery Stavovského divadla
 • dílo
  • opery — Čarostřelec (první německá romantická opera), Oberon, Euryanthe
  • 2 klavírní koncerty
  • 2 klarinetové koncerty
  • 1 fagotový koncert
  • Vyzvání k tanci
   • první koncertní valčík v historii
   • psáno pro klavír, Berlioz zinstrumentoval

Fryderyk Chopin

 • 1810-1849
 • převážně klavírní tvorba
 • „básník klavíru“
 • učil v Paříži, tam také návázal vztah se spisovatelkou George Sandovou
 • Chopinova mezinárodní klavírní soutěž ve Varšavě, hudební festival v Mariánských Lázních
 • často využíval tempo rubato
 • dílo
  • 2 klavírní koncerty
  • 3 sonáty
  • etudy (2 sešity)
  • balady, preludia, nokturna, polonézy, valčíky, scherza, mazurky