Raný Vícehlas

Notre Dame (1170-1240)

 • vznik vícehlasu cca 1000 — improvizace nad jednohlasým zápisem
 • Notre Dame se stavěl 84 let — první evropská skladatelská škola — přechod od improvizace k zapsané kompozici (texty mešního graduále)
 • básnické módy — trochej, spondej, jamb
 • pouze 2 notové délky — brevis (krátká), longa (dlouhá) → podoby třídobého rytmu
 • kompozice — organa (vícehlasá skladba), discanty (vyspělejší organum), motety
  • organa a discanty — cca 20 minut, zejména o Vánocích a Velikonocích
  • perspektivní moteto — duplum otextováno stejně jako jeden z vrchních hlasů
 • skladby „rostly“ ze spoda
  • tenor = cantus firmus
  • duplum
  • triplum
  • (quadruplum)
 • skladatelé notredamské školy
  • Leoninus
  • Perotinus

Ars Antiqua (1250-1320)

 • mensurální notace — měřitelná → větší kompoziční svoboda
 • traktát Franca Kolínského — Umění měřitelného zpěvu
 • hlavně motet
 • skladatelé
  • Petrus de Cruce (Petr z Kříže)
  • Franco Kolínský

Ars Nova (1320-1430)

 • traktát Ars nova — Philipe de Vitry
 • skladby diskantového typu (rostou od melodie)
 • → Philipe de Vitry (sekretář Jana Lucemburského)
  • žánry — rondeaux, virelais, balady
  • milostný či satirický ráz
  • isorytmický motet — racionální konstrukce melodie a rytmu
 • Francesco Landini (slepý varhaník z chrámu San Lorenzo) — madrigaly, ballaty a caccie

Renezance

 • nizozemští hudebníci
  • Jean Ockeghem (2. gen)
  • Josquin Despréz (3. gen)
  • Clement Janequin (4. gen)
  • Orlando di Lasso (5. gen)
 • k 5. generaci se připojují italové — Giovanni Pierluigi da Palestrina (Missa Papae Marcelli)
 • žánry
  • mše (v různých podobách — tenorová, diskantová, variační) — Missa L’homme armé (cantus firmus z oblíbené světské písně)
  • moteto (liturgické, není součásti mše) — Žalm č. 23, Magnificat
  • chanson
  • madrigal

Česko

 • dvorská kapela Rudolfa II
  • kapelníci — Philip de Monte, Jacob Regnart
 • Kryštof Harant z Polžic
  • skončil na popravišti
  • Missa quinis vocibus (pětihlasá mše)