Čeští klasikové

 • 18. století
 • Čechy = konzervatoř Evropy — velká hudebnost
 • prolnutí evropských společenských a hudebních tendencí s českou lidovou hudební tradicí

Jan Václav Stamic

 • evropský význam, houslista
 • představitel mannheimské školy
 • v době vrcholícího baroka se podílel na tvorbě sonátové formy — princip tématického kontrastu hudebních myšlenek
 • inovátorský způsob orchestrální hry
  • přidáním menuetu jako 3. věty dotvořil novou formu symfonie
  • mohutná crescenda a decrescenda
  • ideál dramatického konfliktu v hudbě
  • bas už není pouze doprovodný (generalbas) — podílí se na stavbě věty, může mít i roli prvního hlasu

Antonín Rejcha

 • profesor na pařížské konzervatoři, učitel Berlioze, Liszta, Francka
 • Beethovenův přítel
 • zakladatel dechového kvintetu
 • autor několika hudebních učebnic
 • předjímá myšlenku Wagnera o všeuměleckém díle (Gesamtkunstwerk)
 • geniální matematik
 • nápad čtvrttónové hudby
 • dílo
  • 36 fug pro klavír

Josef Mysliveček

 • vyučený mlynář, působil v Itálii (tam přezdíván „božský Čech“)
 • přátelské styky s Mozartovou rodinou — Mozart na začátku čerpal z jeho děl
 • dílo
  • Bellerofonte
  • Semiramis
  • Antigona

Jiří Antonín Benda

 • psal melodramy (vymyslel Jean Jacques Rousseau)
 • od 1750 — kapelník v německém městě Gotha
 • filosof — v 52 letech přestal psát a připravoval se na smrt

Pavel Vranický

 • moravský skladatel
 • působil ve Vídni (ředitel dvorního orchestru)
 • dirigoval premiéru Beethovenovy 1. symfonie
 • dílo
  • opery — Oberon, Král elfů (inspirace pro Kouzelnou Flétnu)
  • Symfonie charakteristická pro smír s republikou francouzskou

František Kramář

 • působil ve Vídni (od 1818 císařský dvorní skladatel)
 • výborné smyčcové kvartety — ve své době oblíbenější než Beethovenovy
 • oblíbený nástroj — klarinet → koncerty pro klarinet

Jan Křtitel Vaňhal

 • svými operami se proslavil v Itálii
 • dnes se hrají jeho koncerty — v šoku z náhlého úspěchu v mladém věku začal pálit své noty v domnění, že nejsou dost dobré

Jan Václav Hugo Voříšek

 • studoval práva
 • učil Napoleonova syna
 • dílo
  • symfonie D dur
  • 12 rapsodií pro klavír

František Xaver Brixi

 • kapelník v chrámu sv. Víta
 • hudební jazyk podobný Mozartovi

Václav Jan Tomášek

 • přezdívaný „pražský hudební papež“
 • pedagog, Mozartův ctitel

Jiří Ignác Linek

 • dílo
  • česká sepolkra (o umučení Krista)

Jakub Jan Ryba

 • chudý a nešťastný život
 • psal hudbu na české texty (propagace češtiny)
 • spáchal sebevraždu
 • dílo
  • 2 sbírky písní na slova českých obrozeneckých básníků
  • zhudebnil český překlad Stabat Mater
  • Česká mše vánoční (Rybovka)