Antonín Dvořák

 • 1841 (Nelahozeves) – 1904 (Praha)
 • nejhranější český skladatel, jeden z nejúspěšnějších vůbec
 • klasicko-romantická syntéza
  • klasicistní tématická práce, přísná sonátová forma v symfonii
  • romantické prvky, osobitý Dvořákův přístup, velký orchestr
 • inspirace lidovou hudbou různých slovanských národů
 • otec řezník, Dvořák se jím také vyučil
 • pak dva roky studoval na varhanické škole
 • ze začátku těžká finanční situace — soukromě učil klavír
  • žákyně Josefína Čermáková (otec zlatník, ona zpěvačka — bohatá rodina)
  • nechtěla ho, vzal si jeho sestru Annu
 • s Annou — 9 dětí, 3 zemřely → impuls k napsání Stabat Mater
 • pobyt v USA 1892 – 1895
 • dílo
  • 11 oper — Rusalka, Čert a Káča, Jakobín, Armida
  • 9 symfonií (9. „Novosvětská“)
  • Slovanské tance
  • Te Deum
  • oratoria
   • Stabat Mater
   • Svatá Ludmila
   • Requiem
  • symfonické básně (podle kytice)
   • Zlatý kolovrat
   • Polednice
   • Vodník
   • Holoubek
  • 5 symfonických předeher
   • Karneval
   • V přírodě
   • Můj domov
   • Husitská
   • Othello
  • pro klavír
   • 8 humoresek
   • Siluety
  • 3 koncerty
   • klavírní G-moll (dost neklavírně napsaný, několik úprav — Firkušný, Richter)
   • houslový A-moll
   • violoncellový H-moll