České baroko

Kulturní kontext

 • Baroko u nás později (30-letá válka, Bíla hora)
 • spoustu lidí zahynulo, kontinuita v mnoha oborech byla ztracena
 • hudba se přechovávala v klášterech

Adam Václav Michna z Otradovic

 • 2 kancionály
  • Česká mariánská muzika
   • první generál bas v Čechách
   • obsahuje koledu „Chtíc, aby spal“
  • Svatoroční muzika
 • soubor Loutna česká
 • Svatováclavská mše
 • sbírka Sacra et litanie

Pavel Josef Vejvanovský

 • trumpetista, polní trubač
 • život prožil v Kroměříži — pojmenovaná konzervatoř
 • náš první významný orchestrální skladatel
 • dílo
  • Svatováclavské nešpory
  • Harmonia Romana

Bohuslav Matěj Černohorský

 • narozen v Nymburce
 • kněz, pedagog
 • varhaník — převážně varhanní tvorba
 • dílo
  • offertorium Laudetur Jesus Christus

Jan Dismas Zelenka

 • 1679-1745
 • český bach — podobná hudební řeč
 • obdivován současníky (Bach, Telemann)
 • dílo a osobnost se teprve objevují — čast díla nepřežila (archiv v Drážďanech zničen za 2. světové války)
 • studoval na jezuitském gymnáziu v Klementinu
 • hrál na kontrabas
 • ve Vídni studoval u Johanna Josepha Fuxe
 • dílo
  • pod olivovou mírou a palmou statečnosti — opera ke korunovaci Karla VI. českým králem
  • 6 triových sonát pro 2 hoboje, 1 fagot a basso continuo (dohromady 5 lidí)
  • 4 requiem
  • 4 magnifika
  • 40 žalmových kantát