Mimotonální dominanty

Diatonika už začíná být nuda.

První věc hned na začátek – nejedná se jenom o dominanty.

Použitelné funkce

Můžu použít ty funkce, které vedou do tóniky

D, S, S+7, DS7, (II. D)

Poslední funkce v závorce je dominantní jádro, což je spojení druhého a pátého stupně dohromady. Více za okamžik.

Princip

Prakticky jde o to, že akord bezprostředně za se stane na chvíli tónikou. Díky tomu můžu použít tóny, které se v dané tónině nevyskytují.

Mimotonální dominanta

Rozvod takovýchto funkcí je naprosto stejný, jako bych je rozváděl do tóniky.

Sled mimotonálních dominant

Pokud máme více dominant za sebou, řídím se podle chromatických půltónů, což v praxi znamaná toto:

  • Tercie → Septima
  • Septima → Tercie

Sled mimotonálních dominant

Co je to chromatický půltón

Částečně jde o označení stejné věci.

  • G Ab – diatonický půltón (objevuje se ve stupnici Ab dur)
  • G G# – chromatický půltón

Sled mimotonálních subdominant

U sledu subdomimant se snažím zadržovat hlasy.

Sled mimotonálních subdomimant

Označení

Sledy čísluji odzadu – poslední akord v řadě dostane číslo 1., akord napřed 2. …

Označení mimotonálních dominant

Výsledný název vypadá takto: druhá mimotonální dominanta tóniny

Dominantní jádro

Dominantní jádro je druhý a pátý stupeň dohromady, který spolu směřuje k pomyslné tónice. Rozvody jsou naprosto stejné.

Dominantní jádro
U dominantních jader se objevuje značka II. Pokud je druhý stupeň o samotě, vždycky musí mít značku S+