Septakordy a nónové akordy

Nádstavba na kvintakordech.

Septakordy

Ke kvintakordu se přidá septima.

Obraty

Vzhledem k tomu, že mám nyní čtyři tóny v akordu, počet obratů se zvýšil na tři.

Obrat Název Značka
Základní Septakord 7
První Kvintsextakord
6
5
Druhý Terckvartakord
4
3
Třetí Sekundakord 2

Názvosloví

Názvy akordů tvořím podobně jako u kvintakordů s tím, že k názvu připojím kvalitu septimy. Dohromady můžu mít sedm druhů akordů.

Typ Značka Noty
Zvětšeně-velký + Zvětšeně-velký septakord
Tvrdě-velký Tvrdě-velký septakord
Tvrdě-malý 7 Tvrdě-malý septakord
Měkce-velký - Měkce-velký septakord
Měkce-malý -7 Měkce-malý septakord
Zmenšeně-malý (polozmenšený) Zmenšeně-malý septakord
Změnšeně-zmenšený (zmenšený) Změnšeně-zmenšený septakord

Dohromady vypadá celý název třeba takhle: tvrdě-velký kvintsextakord nebo zmenšeně-malý sekundakord.

Nonové akordy

K septakordu se přidá nona (malá nebo velká).

Nonový akord

Fun fact: při psaní tohoto článku jsem se dozvěděl, že se nona píše s krátkým o.

Obraty

Nonové akordy mají pouze tři obraty. Jeden by si myslel, že jich bude víc, avšak po třetím se obraty zacyklí.

Obrat Název Značka
Základní Nónový akord 9
První Sextseptakord
7
6
Druhý Kvartkvintakord
5
4
Třetí Sekundterciový akord
3
2

Názvosloví

Název tvořím následovně: vytvořím název pro septakord a na konec přidám "s velkou/malou nonou". Výsledný název vypadá pak třeba takhle: tvrdě-malý terckvartakord s velkou nonou nebo měkce-velký septakord s malou nonou.

Nona musí při rozvodu vždy klesat.

Dominanta (D7)

Ve vrchních hlasech můžu vynechat kvintu. U nónových akordech je to nezbytné, jelikož musím do akordu zahrnout nónu.

Rozvod

Rozvodu dominanty se říká autentický.

  • Septima klesá → Tercie (tóniky)
  • Tercie stoupá → Prima (tóniky)

Autentický rozvod
Septima může stoupat, pokud je pod citlivým tónem (třetím stupněm dominanty)

Existuje taky částečně autentický. Pravidla jsou naprosto stejná, avšak jeden z hlasů se nehýbe kvůli hlasům ve funkcích.

Částečně autentický rozvod

Rozvod v zastoupení

Pokud se nám přísný rozvod nehodí, můžeme vázané tóny zastoupit v jiných hlasech.

Rozvod v zastoupení
Tohle funguje pouze u dominant.

Nástupy septimy

Septima se musí připravit — může nastoupit pouze stranným pohybem a protipohybem (vůči basu).

Sedmý stupeň (DS7)

Na sedmém stupni se objevuje buď akord polozmenšený nebo zmenšený.

Rozvod

Tomuto rozvodu se říká kombinovaný.

  • Prima → Prima (tóniky)
  • Tercie → Tercie (tóniky)
  • Kvinta → Tercie (tóniky)
  • Septima → Kvinta (tóniky)
Kombinovaný rozvod
Pokud je tercie pod septimou, může odskočit ke kvintě (tóniky).
Je-li tercie nad septimou (tzn. svírá s ní kvartu), může se rozvádět do primy (tóniky).

Tyto "vyjímky" bych si doporučoval zapamatovat, ušetří vás spoustu vytrhaných vlasů.

Druhý stupeň (S+7 nebo II7)

Na druhém stupni se můžou objevit dvě různé funkce (se stejnými tóny). Jakou funkci/rozvod použiju závisí na tom, co se nachází hned po akordu. Pokud je akord součástí kadence (II7-D7-T) – funkci píšu jako II7. Pokud se akord rozvádí do tóniky (T nebo T6) – píšu značku jako S+7 a používám plagální rozvod.

Rozvod S+7

Tomuto rozvodu se říká plagální.

  • Prima → Tercie (tóniky)
  • Kvinta → Kvinta (tóniky)

Plagální rozvod

Stejně jako u dominantního existuje taky částečně plagální rozvod.

Částečně plagální rozvod

Rozvod II7

  • Septima klesá → Tercie (dominanty)
Rozvod druhého stupně (II7)

Akordové značky

Pokud bude u zkoušení hodně času, můžu do tohodle tématu zahrnout taky akordové značky.