Základní harmonické pojmy a pravidla

Postuláty harmonie.

Notová osnova

Notová osnova se skládá z pěti linek a čtyř mezer. Když přesahuje nota "kapacitu" notové osnovy, používají se pomocné linky. Nožičky u not se kreslí z pravé strany nahoru až do 3. linky, od 3. linky včetně se pak kreslí zleva dolů.

Co píšu do notové osnovy?

Klíče

Klíč svým umístěním udává, jakou výšku mají noty na notové osnově. Druhu klíčů je hodně, znát ovšem stačí 3 (reálně 2, ale pšššt).

Klíč Symbol Udává notu
Houslový (G) Houslový Klíč g1
Basový (F) Basový Klíč f (malé f)
Altový (C) Altový Klíč c1

Noty

Délku noty a pauzy určuje její tvar (počet praporků), popřípadě "vybarvenost".

Nota Symbol Počet dob
Celá Celá nota 4
Půlová Půlová nota 2
Čtvrťová Čtvrťová nota 1
Osminová Osminová nota 1/2
Šestnáctinová Šestnáctinová nota 1/4

Pro jemnější hodnoty (noty třicetidvoutinové a šedesátičtyřtinové) se přidává pouze víc praporků. Existuje taky nota dvoucelá (na 8 dob), avšak ta se skoro nepoužívá.

Pauzy

Systém je naprosto stejný jako u not. I pro pauzy platí, že pro jemnější hodnoty se přidává víc praporků.

Pauza Symbol Počet dob
Celá Celá pauza 4
Půlová Půlová pauza 2
Čtvrťová Čtvrťová pauza 1
Osminová Osminová pauza 1/2
Šestnáctinová Šestnáctinová pauza 1/4

Metrum

Metrum se skládá ze dvou čísel. Vrchní číslo udává, kolik not se vejde do taktu. Spodní číslo pak říká, o jaké noty jde.

4 — Počet not v taktu
4 — Udávající nota

Př.: Mám dané metrum 3/4. To znamená, že do taktu se vlezou tři čtvrťové noty.

Předznamenání

Tohle je kvartkvintový kruh. Čím více jdeme po směru hodinových ručiček (po kvintách), tím více bude mít tónina křížků, tudíš bude tónina znít světleji. Obráceně to funguje stejně s tím rozdílem, že ubíráme křížky/přidáváme béčka. Tento kruh bych si doporučoval vsugerovat do mysli, protože je to jedna ze zásadních věcí v harmonii.

Kvart-kvintový kruh

Křížky přidáváme v tomto pořadí: F#, C#, G#, D#, A#, E#, H#

Béčka přidáváme v tomto pořadí: Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb, Fb

Intervaly

Intervaly je rozdíl ve vzdálenosti mezi dvěma tóny. Jsou dva typy intervalů – ty, co mohou být čisté (1, 4, 5, 8, ...) a ty, které mohou být malé a velké (2, 3, 6, 7, ...). Všechny intervaly mohou být zvětšené (dvojzvětšené) a zmenšené (dvojzmenšené).

# Název V jedné oktávě Kvalita
1 Prima Prima Čistý
2 Sekunda Sekunda Malý/velký
3 Tercie Tercie Malý/velký
4 Kvarta Kvarta Čistý
5 Kvinta Kvinta Čistý
6 Sexta Sexta Malý/velký
7 Septima Septima Malý/velký
8 Oktáva Prima Čistý
9 Nóna Sekunda Malý/velký
10 Decima Tercie Malý/velký
11 Undecima Kvarta Čistý
12 Duodecima Kvinta Čistý
13 Tercdecima Sexta Malý/velký
14 Kvartdecima Septima Malý/velký
15 Kvintdecima Oktáva Čistý

Pokud chci sčítat dva intervaly, musím odečíst jedničku. Je to z toho důvodu, že nemůžeme započítávat dvakrát ten samý tón. (4 + 3) se tedy v tomto případě nerovná 7 (septima), nýbrž 6 (sexta).

Citlivý tón

Je to tón s charakteristickou vlastností — chce se rozvést k tónicky znějícímu akordu (tónům toniky). Je vždy půltón od tónů tóniky.

Citlivý tón nesmí být zdvojen.

V dur ho můžu najít na 7. stupni ve stupnici. V moll je to trošku složitější — v moll přirozené (aiolské) se citlivý tón nachází na 6. stupni, pokud se pohybuji v moll harmonické nebo melodické, mám citlivé tóny dva, a to na 6. a 7. stupni.