Trojzvuky

Akordy, které jsou bez nádstavby (7, 9, 11, 13).

Obraty

Existujou 2 obraty kvintakordu.

Obrat Název Značka
Základní Kvintakord 5
První Sextakord 6
Druhý Kvartsextakord
6
4

Všimněte si, že první obrat není první, ale "nultý/základní". Proč to tak je, to se mě neptejte.

Obrat je dán tónem v base.

Kvintakord v oktávové poloze
Tohle je kvintakord v oktávové poloze.
Sextakord
Tohle je sextakord.

Názvosloví

Existujou čtyři typy kvintakordů, které se objevují v diatonice.

Typ Značka Noty
Dur (tvrdý) Žádná Durový kvintakord
Moll (měkký) Mollový kvintakord
Zvětšený + Zvětšený kvintakord
Zmenšený 5b Zmenšený kvintakord

Všechny tyto typy akordů se objevují třeba v moll harmonické.

Akordy v moll harmonické

Je zbytečné se učit, jaký typ se nachází na daném stupni ve stupnici.

Sextakordy

Sextakordy fungujou naprosto stejně jako kvintakordy. Řekl bych jenom tohle:

Pozor na zdvojení citlivého tónu, pokud je v base.

Kvartsextakordy

Kvartsextakordy se většinou objevujou u hlavních funkcí. Většinou chci zdvojit primu (čili stejný tón jako v basu).

Nikdy nesmím zdvojit kvartu.

Existují čtyři typy kvartsextakordů. Povšimněte si, že názvy i charakteristika jsou si hodně podobny melodickým tónům.

Průchodný

Objevuje se na lehké době. Bas musí ve stejném směru vcházet i opouštět akord.

Průchodný kvartsextakord

Průtažný

Objevuje se na těžké době. Je daný svým charakteristickým zvukem.

  • Sexta klesá na kvintu
  • Kvarta klesá na tercii
Průtažný kvartsextakord

Střídavý

Objevuje se na lehké době. Hodně podobný kvartsextakodru průtažnému, avšak pouze střídá akord se stejným basem

Střídavý kvartsextakord

Následný

Střídá akord se stejnou funkcí, ale jiným obratem.

Následný kvartsextakord

Zdvojování

Máme čtyři hlasy, ale pouze tři tóny. Co je tedy dobré zdvojovat. obecně platí, že nejlepší je zdvojit primu. Pokud nemůžeme zdvojit primu, tak pak u hlavních akordů je lepší zdvojit kvintu, u vedlejších je lepší zdvojit tercii.

Funkce 1. 2. 3.
Hlavní (T, S, D) Prima Kvinta Tercie
Vedlejší (II, III, VI, VII) Prima Tercie Kvinta

Bonus

Za trojzvuk by se dal považovat také sus. Značka sus posouvá tercii, čili pokud máme značku sus 4, z tercie se stane kvarta. Kdo si tipne, co se stane s tercií u sus 2?

Susové akordy