Melodické vedení hlasů, sekvence a závěry

Základní pravidla, jak se pohybovat s hlasy v tónině.

Sazby

Existujou tři typy sazeb. V tomto případě asi platí, že obrázek vydá za tisíc slov.

Úzká

Úzká sazba

Vrchní hlasy jsou naskládány na sobě.

Široká

Široká sazba

Jednotlivé hlasy mají mezi sebou prostor. Jsou poskládané ob akordické tóny.

Smíšená

Smíšená sazba

Hybrid mezi širokou a úzkou. Vyskytuje se nejméně často.

Typy pohybů

Jak se pohybujou hlasy mezi jednotlivými funkcemi?

Stranný

Stranný pohyb

Jeden hlas zůstává, druhý se hýbe.

Rovný

Rovný pohyb

Oba hlasy se hýbou stejným směrem.

Paralelní

Paralelní pohyb

Hlasy se pohybují stejným směrem o stejně velký interval.

Antiparalelní

Antiparalelní pohyb

Hlasy se pohybují proti sobě.

Rozsah hlasů

Kde je možné psát jednotlivé hlasy v notové osnově?

Hlas Rozsah Noty
Soprán (nejvyšší) c1 – a2
Alt g – c2
Tenor c – g1
Bas (nejnižší) E – c1
Jde o omezení vycházející z praxe, zpěvák s hlasem položeným v base vám nezazpívá f2.
Možná by bylo dobré se naučit rozsahy nazpaměť, avšak jsem na konci třeťáku a nikdy jsem to nepotřeboval.

Obrat X poloha

Obrat je dán tónem v base. Poloha se určuje podle intervalu mezi basem a sopránem

Kvintakord v oktávové poloze
Tohle je kvintakord v oktávové poloze.
Sextakord
Tohle je sextakord.

Zákazy

  • Paralelní a antiparalelní kvinty a oktávy
  • Postup hlasu ve zv. sekundě

Klamný spoj

Spoj mezi D (5. stupněm) a VI (6. stupněm). Prakticky jde o následek toho, že citlivý tón musí stoupat. Všechny ostatní hlasy jdou protipohybem k basu.

V dur

Klamný spoj v dur

V moll

Klamný spoj v moll

Předzdvojení

Pokud jsem v moll harmonické a mám spoj ze VI na D, musím použít tzv. předzdvojení. Toto vychází z pravidla, že nesmíme jít s hlasem o zv. sekundu.

Předzdvojení klamného spoje v moll - špatně
Postup ve zvětšené sekundě (tenor)
Předzdvojení klamného spoje v moll - dobře
S předzdvojením

Sekvence

Sekvence je určitý motiv, který je stupňovitě přenášen o sekundu. Většinou je jedendva takty dlouhý.

Jak vytvořit sekvenci?

Tvoření je docela snadné. Existuje jediné pravidlo, které musím dodržet (výjma pravidel, které už jsou dané, třeba jako zákaz paralelních kvint).

Počáteční a koncový akord sekvence musí být v jiné poloze.

Pojďme si to ukázat na příkladu:

Sekvence - jeden takt

Jakmile mám vytvořený model, stačí ho už pak kopírovat/transponovat napříč akordy.

Celá sekvence

Závěry

Za dobu svého studia jsem pro tuhle látku nenašel využití. Podle mě to je naprosto kterénské téma...

Závěry se určujou podle posledních dvou funkcí v hudební větě. V osmitaktových cvičeních (které dává Bělík) jsou většinou závěry dva (na konci předvětí a závětí).

Závěry ve cvičení
Za závěr se považujou dvě poslední funkce v části věty

A teď ta těžší část. Závěry určujeme podle několika kritérii.

  • Končí-li závěr tónikou, je celý, jinak je poloviční.

Podle funkcí

Závěry se dělí podle toho, jaké funkce obsahují.

Funkce Závěr
T-D nebo D-T Autentický
T-S nebo S-T Plagální
D-VI Klamný

Melodicky dokonalý

Soprán (vrchní hlas) musí končit základním tónem tóniky a musí k tónice postupovat stupňovitě (sekundou).

Dokonalý závěr
Závěr autentický celý; melodicky, harmonicky i rytmicky dokonalý.
Melodicky zeslabený závěr závěr
Závěr autentický celý; melodicky zeslabený, harmonicky i rytmicky dokonalý.

Harmonicky dokonalý

Poslední akord je v oktávové poloze a poslední dva akordy nejsou v obratu (mají základní tón v base).

Dokonalý závěr
Závěr autentický celý; melodicky, harmonicky i rytmicky dokonalý.
Melodicky zeslabený závěr závěr
Závěr autentický celý; melodicky zeslabený, harmonicky zeslabený, rytmicky dokonalý

Rytmicky dokonalý

Poslední akord je na těžké době.

Dokonalý závěr
Závěr autentický celý; melodicky, harmonicky i rytmicky dokonalý.
Melodicky zeslabený závěr závěr
Závěr klamný; melodicky dokonalý, harmonicky nedokonalý, rytmicky zeslabený

Pokud je nějaká z podmínek nesplněna, je závěr v daném "oboru" zeslabený.