Melodické tóny

Tóny, které nejsou explicitně vyjádřeny v akordu (až na vyjímky).

Vždycky se jedná o tón (nebo shluk tónů) na jedné době. Nejpoužívanější se určují podle několika kritérií, co kritéria udávají je docela lehce vyvoditelné:

  • Četnost – kolik tónů v akordu je melodických
  • Příslušnost k dané tónině
    • Diatonický – objevuje se v tónině, ve které se pohybujem (včetně harmonických nebo melodických)
    • Chromatický – pokud není diatonický (chromatika je stupnice všech dvanácti tónů)
  • Pravidelnost – některé melodické tóny mají danou "defautně" těžkou nebo lehkou dobu. Toto kritérium udává, jestli je podmínka splněna (většinou jsou pravidelné)
  • Směr – z jakého směru nebo kterým směrem melodický tón postupuje
Všimněte si, že hodně melodických tónu se jmenuje a má podobné charakteristiky jako kvartsextakordy.

Průtah

Standardně se objevuje na těžké. Průtah se narozdíl od ostatních melodických tónu dělí i podle toho, co je před a za ním (ve stejném hlase). Pokud mu chybí přípravný tón (hlas se musí hýbat), nazývá se volně nastupující. Pokud mu chybí rozvodný tón (nerozvádí se o tón), je průtah opuštěný .

Průtah
Průtah jednoduchý, diatonický, pravidelný, shora
Průtah volně nastupující
Průtah volně nastupující

Kritéria

Kritérium Možnosti
Četnost jednoduchý, dvojitý, trojitý
Příslušnost k dané tónině diatonický, chromatický
Pravidelnost pravidelný (težká doba), nepravidelný (lehká doba)
Směr shora, zdola
Je lepší když nezaznívá spolu průtah a rozvodný tón (ve stejné oktávě)

Průchod

Průchod prochází akordem – do akordu vchází a opouští ho stejným směrem. Standardně se objevuje na lehké době.

Rozvodný tón nesmí zaznívat ve stejné oktávě jako průchod.

V base se průchod označuje vodorovnou čarou. Má stejnou funkci co akord předchozí.

Průchod
Průchod jednoduchý, diatonický, pravidelný, stoupající
Průchod v basu
Průchod v basu

Kritéria

Kritérium Možnosti
Četnost jednoduchý, dvojitý, trojitý
Příslušnost k dané tónině diatonický, chromatický
Pravidelnost pravidelný (lehká doba), nepravidelný (těžká doba)
Směr stoupající, klesající

Paralelní kvinty

Pokud se mi objeví spoj s paralelními kvintami a součástí kvint v druhém akordu je melodický tón, je spoj dobře.

Průchod s paralelními kvintami

Střídavý tón

Střídavý tón je hodně podobný průtahu s tím rozdílem že pouze střídá akordický tón sekundou a posléze se do akordu vrací. Pokud mu chybí přípravný tón (není před ním tón z akordu), je střídavý tón volný. Standardně se objevuje na lehké době.

Střídavý tón
Střídavý tón jednoduchý, diatonický, pravidelný, vrchní

Kritéria

Kritérium Možnosti
Četnost jednoduchý, dvojitý, trojitý
Příslušnost k dané tónině diatonický, chromatický
Pravidelnost pravidelný (lehká doba), nepravidelný (těžká doba)
Umístění vrchní, spodní

Následný akordický tón

Tento melodický tón používáme všichni, ani o tom nevíme. V podstatě jde o to, že na stejné funkci vystřídáme různé akordické tóny. Obrázek mluví za vše.

Následný akordický tón
Následný akordický tón jednoduchý

Kritéria

Kritérium Možnosti
Četnost jednoduchý, dvojitý, trojitý

Ostatní melodické tóny už nejsou tak časté

Předjímka/anticipace

Hodně se podobá průtahu. Předjímka nechá tón zaznít v předchozím taktu, než je akord (na lehké době). Je součástí následujícího akordu (na době těžké). Stejně jako u průtahu může být předjímka volně nastupující (bez přípravného tónu) a opuštěná (bez rozvodného tónu).

Anticipace
Anticipace jednoduchá

Kritéria

Kritérium Možnosti
Četnost jednoduchý, dvojitý, trojitý

Prodleva

Jeden tón, který zůstává ležet (většinou v base) – ostatní (vrchní) hlasy se mění.

Ostinátní figura (ostinato)

Jakýsi motiv, který prochází napříč hudbou bez ohledu na měnící se harmonii. Objevuje se třeba v Kašparu noci od Ravela (Le Gibet).