Dixieland

  • vzniká jazz
  • místo — New Orleans
    • bohatší — Up Town (americká)
    • chudší — Down Town (francouzská)
  • po skončení občanské války (1861 — 1865) — mnoho černochů bez práce → vyrábějí nástroje, z čeho jen jde (napodobují hudbu v kostele a na polích)
  • Kreolové — míšenci (měli práva do roku 1894) → kapely z nevzdělaných černochů a trochu vzdělaných Kreolů
  • vzniká Marching Jazz (pochodový) — archaický
  • 1897 — vzniká Storyville
  • zakladatelé jazzu
    • Buddy Bolden — akordeon → trumpeta
    • Freddy Keppard
    • Joe “King” Oliver
    • Sidney Bechet (midi sax — vibrato)
    • Jelly Roll Morton — piano
  • Storyville končí vstupem USA do války (1917) → kapely šíří na Mississipi NO-Jazz (Dixieland)
  • název dixielandu — Mason-Dixon Line (hranice mezi čtyřmi státy)
  • původní dixieland
    • založen na sólistovi (trumpetista)
    • kolem doprovodní hráčí (klarinet, trombon) intuitivně vyplňují/dodávají/variují melodii
    • může připomínat polyfonii (2. a 3. hlas)
    • nástroje — tuba, banjo, buben/valcha, (piano)
  • Chicago dixieland
    • místo tuby — kontrabas
    • místo banja — kytara
    • rytmus se cítí na 4 (u tradičního dixielandu na 2)
    • připomíná Hot Swing
  • hvězda — Louis Armstrong (vyspělý jazz vocabulary)
  • hitovky
    • Basin Street Blues
    • When the Saints Go Marching In